Sidhuvud_Mobilversion_Skåne

Bli medlem i SkåneGuide - Här hittar du frågor och svar om utbildning och auktorisation

Vem kan bli skåneguide och hur går man tillväga för att uppnå auktorisation? Här följer några vanliga frågor och svar angående utbildning, auktorisation och medlemskap i föreningen SkåneGuide.  

Vad är föreningen SkåneGuide? Föreningen SkåneGuide bildades 1998 och är en oberoende, ideell yrkesförening för auktoriserade guider i Skåne. SkåneGuide är medlem i Sveriges Guideförbund (SveGuide), Inter-Nordic Guide Club (IGC) och European Federation of Tourist Guides Association (FEG).

Vad gör föreningen SkåneGuide? SkåneGuide arbetar med marknadsföring av föreningen och dess medlemmar och främjar kontakten mellan yrkesverksamma guider. SkåneGuide verkar för hög yrkesmässig kompetens hos medlemmarna och genomför därför årligen olika aktiviteter som t ex föreläsningar och studiebesök. Varje år anordnas HLR-utbildning (Hjärt- och Lungräddning) för våra medlemmar.

Vad innebär ett medlemskap i föreningen SkåneGuide? Som medlem i SkåneGuide får du en guidenål och en guidelegitimation (utfärdad av Sveriges Guideförbund). Du får också ett förmånskort (utfärdat av Inter-Nordic Guide Club) till olika sevärdheter i de nordiska länderna.  

Hur gör man för att bli medlem i SkåneGuide? Som Sveriges Guideförbunds förlängda arm tillhandahåller SkåneGuide möjlighet att genomgå auktorisation i enlighet med Sveriges Guideförbunds riktlinjer.

Hur ofta utför föreningen auktorisation av nya guider? Auktorisation genomförs normalt 1 gång per år.

Erbjuder föreningen SkåneGuide utbildningar för blivande guider? Föreningen erbjuder inte guideutbildning i egen regi men vår medlem Karin Erlandsson kan tipsa dig om aktuella utbildningar. Du når Karin via telefon eller e-post, enligt följande:
Telefon: 0701-46 99 60
E-postadress: kekonsult.erlandsson@telia.com 

Måste man ha genomgått en guideutbildning för att gå upp i auktoriseringsprovet? Är du redan verksam som guide/har guideerfarenhet från annat håll och vill bli auktoriserad skåneguide går det bra att läsa in relevanta fakta själv och sedan gå upp i provet.

Vad innebär relevanta fakta? Som skåneguide bör man vara väl insatt i Skånes historia och nutid, traditioner, mat, kultur och näringsliv. Man bör också kunna basfakta om Sverige och Norden, både vad gäller historia och nutid. Vi har en lista med litteraturtips som vi gärna mailar till dig.

Hur går själva auktorisationen till? Auktorisationen omfattar ett teoretiskt prov som tar ca 90 minuter samt ett praktiskt prov med muntlig uppguidning till fots och i buss inför en grupp censorer bestående av branschrepresentanter. Efter väl avklarat prov och uppguidning blir du auktoriserad skåneguide. Den muntliga uppguidningen gör du på de språk som du vill bli auktoriserad på.

När äger nästa auktorisationstillfälle rum? Intresseanmälan auktorisation och frågor kring denna ställs till Kerstin Helander och du når Kerstin enligt följande:
Telefon: 0451 – 233 32
Mobiltelefon: 0708 – 26 16 65
E-postadress: kmc.helander@telia.com

Vad kostar det att göra auktorisationsprovet?  

Vad kostar ett medlemskap i SkåneGuide? Föreningens medlemsavgift år 2016 är 600 kronor.

SkåneGuide - Guide på ditt språk - Skåne - Sverige