Sidhuvud_Mobilversion_Skåne

Bli medlem i SkåneGuide - Här hittar du frågor och svar om utbildning och auktorisation

Hur blir jag guide och medlem i Föreningen SkåneGuide?

Föreningen SkåneGuide bildades 1998 och är en oberoende, ideell yrkesförening för auktoriserade guider i Skåne. Vi är medlemmar i Sveriges Guideförbund (SveGuide) och i European Federation of Tourist Guides Association (FEG).
Föreningen SkåneGuide arbetar med marknadsföring av föreningen och dess medlemmar och främjar kontakten mellan yrkesverksamma guider. Vi anordnar studiedagar och utbildning i Hjärt-Lungräddning för våra medlemmar.
Besöksnäringens branschorganisation Visita och Sveriges Guideförbund har tillsammans utarbetat en nationell validering och certifiering av guider. Detta för att kvalitetssäkra och garantera guidekompetens. Certifiering av nya guider sker i samarbete med Sveriges Guideförbund.

Föreningen erbjuder ej guideutbildning i egen regi. Men är du verksam som guide eller har guideerfarenhet från annat håll kan du genomgå prov för certifiering.

Som SkåneGuide bör du vara väl insatt i Skånes historia och nutid, geografi, sevärdheter, traditioner, mat, kultur och näringsliv. Du bör också kunna basfakta om framförallt Sverige, speciellt om du kommer att guida utländska gäster.
Certifieringen omfattar ett teoretiskt prov som tar ca 90 minuter samt ett praktiskt prov med muntlig uppguidning till fots och i buss inför en grupp censorer bestående av branschrepresentanter. Den muntliga delen gör du på de språk som du vill bli certifierad på. Efter godkänt prov och godkänd uppguidning blir du auktoriserad SkåneGuide, medlem i föreningen och i Sveriges Guideförbund.

Vi planerar auktorisation den 14 april 2024.
För intresseanmälan, kostnader, information om guidevalideringens kunskapskrav och litteraturlista Skåne kontakta Kerstin Helander: kmc.helander@telia.com

SkåneGuide - Guide på ditt språk - Skåne - Sverige