Sidhuvud_Mobilversion_Skåne

Våra italiensktalande guider

Pernilla Lundgren
Hemort: Malmö

E-post: malmoguide@icloud.com
Nationellt auktoriserad guide

Carina Nilsson De Rosa
Hemort: Bjärred

Telefon: +46(0)702-17 29 06
E-post: carina.derosa@gmail.com

Nationellt auktoriserad guide

Anna Töörn
Hemort: Malmö

Telefon: +46(0)705-50 11 78
E-post: anna@toorn.se
www.alakai.se
Facebook

Nationellt auktoriserad guide

Tillbaka till Våra guider